Biodry | The definitive solution against capillary rising damp
Select country
Biodry Technology | Soluzione umidità risalita

Privacy

Privacy / Condiții de utilizare / Cookie

Navigarea pe aceste site nu prevede solictarea datelor personale. Se utilizează tehnologii ale terților care memorizează unele date referitoare la navigator și navigarea sa, care se vor folosi în modalitatea agregată.

TRATAREA DATELOR PERSONALE

Cu referire la prevederile Decretului Legislativ nr.196/2003, care conțin dispoziții de protecție a confidențialității datelor personale, dorim prin prezenta să vă informăm că:

datele personale furnizate de Dvs., sau colectate printr-o altă modalitate în cadrul activității noastre, pot forma obiectul tratării, cu sau fără folosirea mijloacelor electronice, respectând normativa de mai sus, pentru scopurile instituționale ale societății noastre, în mod particular pentru: executarea unui serviciu sau a unei, sau a mai multor operațiuni contractate;

executarea obligațiilor prevăzute de lege sau de regualemente; protecția drepturilor titularului ://www.biodry.eu/ pe cale judiciară

furnizarea datelor Dvs. pe ://www.biodry.eu/ este strict funcțională pentru executarea raportului contractual sau, când se specifică, pentru activitățile aprobate de utilizator;

titularul tratării datelor, în conformitate cu

D.lgs. 196/2003 este administratorul http://www.biodry.eu/

datele vor fi păstrate la sediul nostru din Roma, pentru perioada prescrisă de normele legale

tratarea datelor furnizate, sau altfel obținute în domeniul activității noastre, va putea fi efectuată și de subiecți cărora li se recunoaște dreptul de a eccesa datele Dvs. personale, prin normele legale sau normative secundare și/sau comunitare.

în orice moment se va putea cere modificarea sau ștergerea datelor de mai sus, prin trimiterea unei cereri scrise către: Titularul Tratării Datelor http://www.biodry.eu/.

Legea nr.196 din 30 iunie 2003

Drepturile interesatului:

Referitor la tratarea datelor personale, interesatul are dreptul:

  1. de a cunoaște, prin accesul gratuit al

registrului prevăzut la articolul 31, paragr. 2, litera a), existența tratării datelor care îl pot interesa;

b) de a fi informat referitor la prevederile articolului 7, paragr.4, litera a), b) și h);

c) de a obține, cu ajutorul titularului sau a responsabilului, fără întârziere:

confirmarea existenței sau lipsei datelor personale care îl interesează; chiar dacă nu au fost încă înregistrare, și comunicarea în formă inteligibilă, a datelor și a originii acestora, precum și a logicii și a scopului pe care se bazează tratarea; cererea se poate prelungi, în cazul în care nu există motive justificative, cu un interval sub nouăzeci de zile;

ștergerea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor tratate, nerespectând încălcarea prevederilor legale, inclusiv a celor care nu trebuiesc păstrate în cadrul procedurii pentru care au fost cerute sau tratate ulterior;

actualizarea, corectarea sau, în cazul în care este în interesul procedurii, integrarea datelor;

declarația privind faptul că operațiunile de la numerele 2) și 3) au fost aduse la cunoștința persoanelor a căror date au fost comunicate sau difuzate, și în ceea ce privește conținutul lor, exceptând cazul în care această procedură se dovedește imposibilă sau implică mijloace necorespunzătoare dreptului titularului;

d) de a se opune parțial sau integral, din motive legitime, tratării datelor personale care se referă la persoana sa, chiar dacă sunt pertinente în scopul colegerii acestora;

e) de a se opune, parțial sau integral tratării datelor personale care se referă la persoana sa, prevăzută în scopul informării comerciale sai trimiterii materialelor publicitare sau de vânzare directă, sau pentru îndeplinirea cercetărilor de piață sau comunicărilor comerciale interactive, și de a fi informat în momentul în care aceste date sunt comunicate sau difuzate, despre posibilitatea de a exercita în mod gratuit acest drept.

Pentru fiecare cerere prevăzută la paragraful 1, litera c), numărul 1) se poate cere interesatului, în cazul în care nu există o confirmare refritor la existența datelor referitoare la persoana sa, o contribuție la cheltuieli, care să nu depășească costurile efectiv suportate, în funcție de modalități în în limitele stabilite de ragulamentul de la articolul 33, paragr.3

Drepturile de la paragr.1) care se referă la datele personale privind persoane decedate, pot fi exercitate de orice persoană interesată. În exercitarea drepturilor prevăzute la paragr.1) interesatul poate confera, în scris, delegație sau procură unor persoane fizice sau asociații. Rămân neschimbate normele referitoare la secretul profesional al personalelor cu profesie de jurnalist, limitat la sursa informațiilor. Este posibilă consultarea textului complet al legii pe site-ul Parlamentului italian.

NORME LEGALE ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE A CONȚINUTURILOR

Utilizatorul NU este autorizat pentru utilizarea documentației sau a conținuturilor disponibile pe acest site, exceptând cazul în care se obține autorizație în acest sens. În acest caz, normele de urmat sunt:

obținerea autorizației

comunicarea copyright-ului, fie prezente pe toate copiile, fie însoțit de prezenta autorizație pentru întreaga utilizare a acestei documentații, fie doar în scop informativ sau comercial sau pentru utilizare personală, cu condiția ca această documentație să nu fie copiată sau distribuită pe internet sau transmisă printr-o cale de comunicare online (site-uri web, blog, portaluri de conținut) doar pe baza unei autorizații.

să nu se aducă modificări la nici o parte a documentației

obligația de a introduce un link pe

Home

Utilizarea pentru orice alt scop, este interzis în mod expres de legea în vigoare și poate duce la sancțiuni civile și penale grave.

Persoanele care nu respectă această prevedere, vor fi cercetate în măsura maximă aprobată de legea în vigoare.

http://www.biodry.eu/ nu se poate considera responsabil în nici un fel pentru conținuturile publicate, pentru veridicitatea acestora cu referire particulară la citările informațiilor sau conținuturilor luate de pe site-ul părților terțe; nici pentru consecințele utilizării acestpra de către terți.

COOKIE

CE SUNT COOKIE-URILE?

Cookie sunt fișierele de text care conțin informații care se memorizează pe calculatorul Dvs. sau pe dispozitivul mobil ori de câte ori vizitați un site online, printr-un browser. La fiecare vizită ulterioară, browser-ul trimite aceste cookies către site-ul web care le-a creat, sau către un alt site. Cookie-urile permit site-urilor să amintească unele informații pentru a permite navigarea online în mod simplu și rapid, precum limba sau recunoașterea accesului la site-ul care urmează după primul.

Există două cookies principale: cookie de sesiune și cookie permanente. Cele de sesiune sunt temporare, au funcția de a ameliora experiența utilizării site-ului și sunt eliminate de calculator în mod automat atunci, când închideți browserul; cookie-urile permanente rămân memorizate pe calculatorul Dvs., exceptând cazul în care sunt eliminate sau ajung la data lor scadentă.

COOKIE PE PAGINA NOASTRĂ

Această paginpă web se poate vizita fără utilizarea cookie-urilor de către utilizatori.

Folosim cookies tehnice, cu scopul unei funcționări mai bune și cu scopul de a face mai plăcută experiența dvs. pe această pagină.

Această pagină web folosește Google Analytics pentru a culege informații despre utilizarea propriilor pagini web. Google Analytics generează informații statistice și de alt gen prin aceste cookies, memorizate pe calculatorul utilizatorilor. Informațiile generate, relative la pagina noastră web sunt utilizate de către firma noastră pentru a face reporturi asupra utilizării site-ului, cu scopul de a ameliora utilizabilitatea, funcționalitatea, interfața și comunicarea.

Politica Google referitoare la protecția datelor, este disponibilă pe adresa: http://www.google.com/privacypolicy.html

În mod particular, informațiile generate de cookies despre utilizarea paginii web, sunt gestionate la serverele Google în Statele Unite. Google poate transfera aceste informații către terți, în cazul în care acest lucru se impune de lege sau în cazul în care terții tratează aceste informații pe contul Google.

Google nu va asocia adresa Dvs. IP cu nici o altă dată aflată în posesia Google.

Dacă preferați ca Google Analytics să nu utilizeze datele obținute în nici un fel, puteți:

utiliza navigarea anonimă (DoNotTrack) pe browser-ul Dvs. Pentru a afla cum puteți activa această opțiune pe browser: Internet Explorer, Google Chrome, MozillaFirefox, Apple Safari.

Dezactivați cookie-urile Google Analytics prin opțiunile specifice de pe diferitele browsere sau prin descărcarea Add-on.

Utilizând această pagină web, sunteți de acord cu tratarea datelor de către Google în scopurile mai sus menționate.

Utilizând această pagină web, sunteți de acord cu tratarea datelor de către Google în scopurile mai sus menționate.

0
Connecting
Please wait...
Trimite o cerere

Ne pare rău,nu suntem online acum. Lăsați un mesaj.

* Numele tău
* E-mail
* Telefon
* Descrie problema ta de umiditate...
Comunică cu noi prin Chat online!

Găsește soluția definitivă împotriva infiltrațiilor de umezeală. Găsește soluția introducând numele și adresa ta de e-mail.

* Il tuo Nome
* Email
* Descrivi il tuo problema di umidità...
Telefono
Suntem online!
Feedback

Ajutați-ne să vă ajutăm! Simțiți-vă liberi să vă exprimați părerea despre sistemul nostru de chat.

Cum ați evalua sistemul nostru?