Kāpēc sienas uzsūc ūdeni?

Ūdens molekulām piemīt fizikāla īpašība – adhēzijas spēks, kas tās satur kopā un ļauj tām piesaistīties citiem materiāliem, tostarp celtniecības materiāliem: gandrīz visi materiāli, izņemot eļļainas vielas, absorbē ūdeni. Elektrisko traucējumu dēļ zemē molekulas ir elektriski uzlādētas, un simtiem reižu pastiprina augšupkāpjošo kapilāro mitrumu. Sistēma Biodry novērš traucējumus kas izraisa ūdens molekulu nevienādību (augšupkāpjošās kapilārās infiltrācijas un mitruma cēlonis). Saskaņā ar fizikas likumu, ja divi vienādi viļņi pretējās fāzēs saduras, tie viens otru pilnībā dzēš.

Biodry ierīce uztver mājā jau esošos traucējumu viļņus un atstaro līdzvērtīgus atpakaļ pretējā virzienā, tādējādi novēršot kapilāro viļņu veidošanos. Dažu mēnešu laikā siena parasti pilnībā izžūst, un to pārbauda, veicot virkni kontroļu un mērījumu saskaņā ar UNI standartiem. Pārbaudes veic tūlīt pēc ierīces uzstādīšanas līdz sausā siena ir sertificēta.

spiegazione-tecnologia biodry

Hidroizolācijas trūkums

Ja pamati nav atbilstoši hidroizolēti, ūdens plūst pa sienu augšup, dažos gadījumos sasniedzot pat 2 metru augstumu. Adhēzijas spēks, kas satur kopā ūdens molekulas, ļauj tām piesaistīties citiem materiāliem, izraisot kapilaritātes fenomenu. Šī parādība, kuru vajadzētu konstatēt tikai pirmajos pāris cm no sienas pamatnes, paceļas krietni augšup virs šī augstuma. Tas notiek tāpēc, ka ūdens molekula kļūst elektriski nelīdzsvarota un to pievelk citiem materiāliem.

Elektriskā nelīdzsvarotība sienās

Ir daudzi iemesli, kas var radīt elektrisko nelīdzsvarotību ūdens molekulā. Klaidstrāvas, magnētiskie lauki, radioviļņi, augstsprieguma balsti, pazemes elektrolīnijas, elektrostatiskās strāvas vai izkliedes. Taču visbiežāk agšupkāpjošās kapilārās infiltrācijas cēlonis ir gruntsūdeņu plūsma, kas rada elektrostatisko strāvu zem mājas un izkliedējas zemē, veidojot potenciālu starpību starp mūri un zemi.

Elektriskais potenciāls

Starp grīdu un sienas augstāko mitro daļu rodas potenciālu starpība, ko var izmērīt ar elektroinstrumentiem. Augšupejošā strāva transportē ūdens molekulas augstāk, nekā tās varētu pacelties, izmantojot tikai kapilaritāti.

Kā BIODRY neatgriezeniski novērš problēmu ar augšupkāpjošo mitrumu?

Biodry tehnoloģijas darbības princips ir vienkāršs un sastāv no četriem posmiem.

Augšupkāpjošā kapilārā mitruma cēlonis

Augšupkāpjošā kapilārā mitruma veidošanās cēlonis ir elektriskie traucējumi zemē zem mājas. Tie ievērojami palielina sienas kapilāro kapacitāti un veicina ūdens infiltrēšanos uz aug.

Biodry ierīces uzstādīšana

Pēc uzstādīšanas Biodry ierīce uztver dabisko elektrisko signālu un pielāgojas tā frekvencei (fizikāla parādība, ko sauc par rezonansi).

Kā Biodry ierīce iedarbojas uz kapilāro mitrumu

Biodry ierīce pavērš uztverto signālu un atstaro līdzvērtīgu signālu pretējā virzienā (fizikāla parādība, kas pazīstama kā pretfāze). Divi spēki, kuru intensitāte ir vienāda, bet pretēja, viens otru dzēš. Traucējums, kas izraisa ūdens sūkšanos augšup, izzūd

Galīga kapilārā mitruma likvidēšana no sienām

Kad beigusies augšupkāpjošā kapilārā plūsma, ūdens, kas joprojām atrodas sienā, gravitācijas spēka ietekmē plūst lejup un beigās izžūst. Kad šis process ir pabeigts, var atjaunot apmetumu.

Biodry ir sertificēts.

Biodry ierīci ir sertificējušas vairākas prestižas ārējās organizācijas. CE sertifikāciju veica specializēta iestāde, un tā apliecina, ka Biodry atbilst DIREKTĪVAS 2006/42/EK prasībām.

Tikpat svarīgs ir arī TUV sertifikāts, kas ir labākā iestāde elektronisko materiālu, iekārtu un ierīču drošības jomā.Tas apliecina, ka Biodry atbilst drošības prasībām attiecībā uz elektromagnētisko lauku iedarbību, kā noteikts standartā
EN62233; ICNIRP, 1999/519/EK, IEC 211-6


Pieprasiet bezmaksas piedāvājumu


    Vai tu esi robots? =