NELIELA, BET EFEKTĪVA

Biodry ierīce ir piemērota renovācijas un restaurācijas darbiemvisu veidu ēkās. Pateicoties tās nelielajiem izmēriem, Biodry ierīce nodrošina līdzsvaru starp estētiku un funkcionalitāti.

24 cm
augstums

11 cm
garums 

6 cm
dziļums

650 g
svars

Kapilārā mitruma
samazinājuma garantija

Pēc Biodry ierīces uzstādīšanas viensno mūsu
tehniķiem periodiski ieradīsies pārbaudīt, vai viss
darbojaspareizi, un veiks ēkas sienu materiāla mitruma
sertificētu pārbaudi.
Ja netiks panākts kapilārā mitruma samazinājums
3 gadu laikā, mēs jums atgriezīsim pilnu samaksu..

Tā ir Biodrygarantija!

Biodry ierīce ir 100% droša!

Biodry ierīci ir testējušas neatkarīgas sertifikācijas
institūcijas, kuras ir apliecinājušas šī produkta atbilstību standartam ISO EN 17050:2005 un IEC EN 62233:2005

CE SERTIFIKĀCIJA ATBILSTOŠI
DIREKTĪVAI 2006/42/EK.

TUV SERTIFIKĀCIJA
NETIEK RADĪTS ELEKTROSMOGS! Biodry ierīceatbilst
šiem elektromagnētisko laukuiedarbības drošības
prasībustandartiem un direktīvām:
EN 62233; ICNIRP, 1999/519/EK, IEC 211-6

Videi draudzīga

Biodry tehnoloģija, pārtraucot elektrisko uzlādi ēku
sienās, spēj pavērst ūdens molekulu plūsmu pretējā
virzienā, un ūdens no ēku sienām pilnīgi dabiski
(gravitācijas ietekmē) atgriežas atpakaļ zemē, tā
nodrošinot ēku sienu dabisku izžūšanu.

Kāpēc sienas uzsūcūdeni?

Ūdens molekulām piemīt fizikāla īpašība — adhēzijas spēks, kas tās satur kopā un ļauj
piesaistīties citiem materiāliem, tostarp celtniecības materiāliem: gandrīz visi materiāli, izņemot eļļainas vielas, absorbē ūdeni. No zemes dzīlēm nākošā elektromagnētiskā lauka
radīto traucējumu dēļ ūdens molekulas tiek elektriski uzlādētas, savukārt elektriskie viļņi pastiprina ūdens molekulu virzību pa ēkas sienām uz augšu. Biodry tehnoloģija novērš
elektriskā lauka traucējumus, balstoties uz vienkārša fizikas likuma bāzes. Proti, ja divi vienādi viļņi pretējās fāzēs saduras, tie viens otru pilnībā dzēš, kas samazina ēku sienu elektrouzlādi un attiecīgi izraisa ūdens molekulu krišanu uz leju atpakaļ gruntī (gravitācijas spēks). Ūdens molekulas krīt atpakaļ zemē, jo ir pazudis elektriskās uzlādes “magnēts” ēku sienās, kas pievilka un virzīja ūdens molekulas augšup.

Biodry ierīce uztver ēkā jau esošos elektriskās uzlādes radīto traucējumu viļņus un atstaro tos pretējā virzienā, tādējādinovēršot kapilārā mitruma veidošanos. Parasti 12–24 mēnešu laikā siena pilnībā izžūst, un to pārbauda, veicot virkni kontroles mērījumu, balstoties uz UNI standartiem. Pārbaudes mērījumus veic tūlīt pēc ierīces uzstādīšanas un periodiski turpina, līdz ēku sienas ir sausas (maksimāli 3 gadus kopš uzstādīšanas).

Hidroizolācijas trūkums

Ja ēkas pamatos nav atbilstoši izbūvēta horizontālā
hidroizolācija, ūdens molekulas pa ēku sienām virzās
augšup, dažos gadījumos sasniedzot pat 2–3 metru
augstumu 1. stāva līmenī. Adhēzijas spēks, kas satur
kopā ūdens molekulas, ļauj tām piesaistīties citiem
materiāliem, izraisot kapilaritātes fenomenu.

Šī parādība, kuru vajadzētu konstatēt tikai pāris
centimetru no sienas pamatnes saskares ar grunti,
paceļas ievērojami augstāk. Tas notiek tāpēc, ka ūdens
molekulas elektriski uzlādējas un pievelkas citiem
materiāliem.

Elektriskā nelīdzsvarotība ēku sienās

Ūdens molekulās var rasties elektriskie traucējumi, un par iemeslu tam var būt daudzi faktori zemes dzīlēs, kā
klaiņojoša elektriskā strāva, magnētiskā lauka anomālijas, augstsprieguma balsti, ieraktas elektrolīnijas, elektrostatiskās strāvas vai — retāk — elektromagnētiskie viļņi, ko izstaro ārēji enerģijas avoti.

Elektrosmogs ir neredzams elektromagnētiskais starojums, ko rada gan bezvadu tehnoloģijas, gan elektrotīkla izmantošana.

Taču visbiežāk kapilāru pacelšanās iemesls ir gruntsūdeņu plūsma, kas rada elektriskus traucējumus zem ēkas un, izkliedējoties zemē, rada elektriskā lauka potenciālu starpību starp ēkas sienu un zemi.

Elektriskais potenciāls

Starp grīdas līmeni un sienas augstāko mitrās zonas
punktu, kur tiek novērots mitrums virs normas, rodas
elektriskā potenciāla starpība, ko var izmērīt ar
elektromērinstrumentiem. Elektrisko traucējumu viļņi
pievelk un virza ūdens molekulas uz augšu spēcīgāk,
nekā tās pašas spētu, izmantojot tikai ēku sienu
materiālu kapilaritāti.

Kā BIODRY neatgriezeniski novērš problēmu ar augšupkāpjošo mitrumu?

Biodry tehnoloģijas darbības princips ir vienkāršs un sastāv no četriem posmiem.

Augšupkāpjošā kapilārāmitruma cēlonis

Augšupkāpjošā kapilārāmitruma veidošanās cēlonisir elektriskie
traucējumi zemē zem mājas, kuri viļņveidīgi ceļas uz augšu. Tie
ievērojami palielina sienas kapilāro kapacitāti un veicina ūdens
molekulu virzību uz augšu.

Biodry ierīces uzstādīšana

Pēc Biodry ierīces uzstādīšanas tā uzreiz spēj uztvert
elektrisko viļņu signālu kā antena un pielāgo to frekvencē
(fizikālaparādība, kas zināma kā rezonanse).

Kā Biodryierīce iedarbojas uz kapilāro mitrumu

Biodry ierīce uztvertos viļņu signālus atstaro tajā pašā frekvencē, tikai pretējā
virzienā(fizikāla parādība, kas zināma kā pretfāze). Ja sastopas divi viļņi, kuru
intensitāte ir vienāda, bet pretēja, tie viens otru izlīdzina un abi izzūd.
Traucējums, kas izraisa ūdens molekulu virzīšanos augšup, tiek novērsts.

Galīga kapilārā mitrumalikvidēšana no sienām

Kad beigusies augšupkāpjošā kapilārā plūsma, ūdens, kas joprojām atrodas
sienās, gravitācijas spēka ietekmē tek lejup un beigu beigās izžūst. Kad šis
process ir beidzies, var ķerties pie dekoratīvā apmetuma atjaunošanas.

Biodry sertifikācija

Biodry ierīci ir sertificējušas vairākas pasaulē labi zināmas un prestižas sertifikācijas institūcijas. CE sertifikāciju veica ISOENCErtifications Srl, un tā apliecina, ka Biodry atbilst
Direktīvas 2006/42/EK prasībām.

Tikpat svarīgsir arī TUV sertifikāts, kas ir atzīstamākā sertifikācijas kompānija elektronisko materiālu, iekārtu un ierīču drošībasjomā. Tas apliecina, ka Biodry atbilst drošības
prasībām attiecībā uz elektromagnētisko lauku iedarbību, kā tas noteikts šajos standartos un direktīvās: EN 62233; ICNIRP, 1999/519/EK, CEI 211-6

PIEPRASIET BEZMAKSAS APSKATI


    Vai esat robots? =