Biodry | The definitive solution against capillary rising damp
Válassza ki az országot

Privacy

Adatvédelem / Felhasználási feltételek / Sütik

A jelen honlap látogatása nem igényli a személyes adatok megadását. Olyan harmadik személyek által működtetett technológiákat alkalmazunk, amelyek tárolnak bizonyos adatokat a látogatóról, illetve néhány adatot a látogatására vonatkozóan, az alábbiakban leírt módon.

A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSE
A titoktartás és az adatkezelésre vonatkozó szabályokat tartalmazó 196/2003 sz. törvényerejű rendeletben foglaltak értelmében, a jelen tájékoztatóval tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy:
Az Ön által szolgáltatott, vagy a tevékenységünk során más módon megszerzett személyes adatait kezelhetjük számítógép használatával vagy anélkül, a fent említett jogszabály tiszteletben- tartásával, társaságunk működési céljainak érdekében, különösképpen pedig, azért hogy: teljesíteni tudjunk egy szolgáltatást, vagy egy vagy több szerződésben meghatározott műveletet, eleget tudjunk tenni törvényi vagy jogszabályi kötelezettségeinknek, illetve hogy peres eljárás esetén a http://www.biodry.eu/ jogainak érvényt tudjunk szerezni.
Az Ön adatszolgáltatása a http://www.biodry.eu/ számára szorosan összefügg a szerződés teljesítésével, vagy ha külön fel van tüntetve, a felhasználó tevékenységéhez szükséges;
Az adatkezelő a 196/2003 sz. Törvényerejű rendelet értelmében a http://www.biodry.eu/ működtetetője
Az adatokat római székhelyünkön fogjuk tárolni, a törvényben előírt ideig
Az Ön által szolgáltatott, vagy a tevékenységünk során más módon megszerzett személyes adatait olyan személyek is kezelhetik, akinek a törvény vagy egyéb jogszabályok és / vagy a közösségi törvények engedélyezik az Ön adataihoz való hozzáférést.
Bármely pillanatban kérheti a fent említett adatok módosítását vagy törlését írásbeli kérelem küldésével az alábbi címre:

Adatkezelő http://www.biodry.eu/.
2003 június 30.-án kelt 196 sz. Törvényerejű Rendelet
Az érintett jogai:

A személyes adatok kezelése kapcsán az érintettnek joga van:

  1. tudomást szerezni a rá vonatkozó adatok kezeléséről, a jogszabály 31. Cikk. 1 bek. a) pontjában meghatározott adatbázishoz való ingyenes hozzáféréssel;
  2. Tájékoztatást kap arról, ami a jogszabály 7. Cikk. 4 bek. a), b) e h) pontjaiban szerepel;
  3. késedelem nélkül megkapja az adatkezelőtől, vagy a megbízottól az alábbiakat:

Értesítést arról, hogy tárolnak-e olyan személyes adatokat, amelyek rá vonatkoznak, abban az esetben is, ha még nem rögzítették őket,
közérthető beszámoló az adatokról és eredetükről, valamint az adatok kezelésének logikájáról és céljáról;
a kérést több alkalommal is meg lehet ismételni, ha ennek indokolt okai vannak, kilencven napnál nem rövidebb időközönként.
A törvénysértő módon tárolt adatok törlése, módosítása, anonimmá tétele, vagy blokkolása, beleértve azokat az adatokat, amelyeket már nem szükséges tárolni azért, amiért gyűjtötték őket, vagy azt követően, hogy kezelték őket.
Az adatok frissítése, javítása vagy kiegészítése, amennyiben ez szükséges volna

Kijelentjük, hogy a 2) és 3) pontokban tartalmazott műveleteket tartalmi szempontból is közöljük azzal személlyel akire vonatkozik, akinek adatait közöltük vagy közzétettük, kivéve ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőforrás alkalmazását igényelné a jogosult jogaihoz képest; d) joga van ellenezni, részben vagy egészben, jogszerű indokokkal ezen adatok kezelését, abban az esetben is, ha relevánsak az adatgyűjtés célját tekintve, e) joga van ellenezni, részben vagy egészében az önre vonatkozó olyan adatok kezelését, amelynek célja kereskedelmi információ, vagy reklámanyag küldése, vagy közvetlen ajánlatok, vagy piackutatás vagy interaktív marketing- kommunikáció, és joga van arra, hogy értesüljön az adatkezelőtől azon az időszakon belül, amikor az adatokat közlik vagy közzéteszik, arról, hogy ezen jogát ingyen gyakorolhatja.
Az 1. bekezdés, c) betű, 1) szám alatti minden egyes kérelem esetén, ha kiderül, hogy nem léteznek a személyére vonatkozó adatok, költségtérítést lehet kérni az érintettől, ami nem lehet magasabb, mint a ténylegesen felmerült költségek, a 33. cikkely 3. bekezdése szerinti szabályzat értelmében és az abban megszabott módon és határokon belül.
Elhunyt személyekre vonatkozó adatok esetében az 1) bekezdésben leírt jogokat bárki gyakorolhatja, akinek ez az érdekében áll. Az 1) bekezdésben leírt jogok gyakorláshoz az érintett megbízást adhat írott vagy felhatalmazás formájában természetes személyeknek vagy társaságoknak. Továbbra is érvényben vannak a hírforrással kapcsolatban a szakmai titoktartásra vonatkozó szabályozások, amelyek az újságírókra vonatkoznak. A törvény teljes szövege az Olasz Parlament honlapján megtekinthető.

A TARTALMAKRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK ÉS FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK
A felhasználónak NINCS joga hasznosítani a weboldalon rendelkezésre álló dokumentációt vagy egyéb tartalmakat, kivéve, ha erre engedélyt kap. Ez utóbbi esetben a követendő szabályok az alábbiak:
Engedély megszerzése
A szerzői jogi közlemény legyen jelen minden példányon, és legyen hozzácsatolva a jelen engedély teljes terjedelmében.
A dokumentáció felhasználása csak információs célokat szolgálhat, nem lehet előzetes engedély nélkül kereskedelmi vagy saját célra használni, a fent említett dokumentációt nem lehet másolni, vagy interneten terjeszteni, vagy bármilyen online kommunikációs csatornán (mint például weboldalak, blogok, tartalomszolgáltató portálok)megjeleníteni.
A dokumentáció semelyik részén sem lehet módosítani.
Kötelező feltüntetni az alábbi linket: http://www.biodry.eu/
Bármilyen más célból történő felhasználás a hatályos törvényi szabályozás értelmében kifejezetten tilos, és súlyos polgári és büntetőjogi szankciókat vonhat maga után. A szabálysértők ellen a hatályos törvénykezés által megengedett legszigorúbb módon fogunk eljárni.

A http://www.biodry.eu/ semmilyen módon nem tartja magát felelősnek harmadik fél által közzétett tartalmakért, azok valóságtartalmáért, kiváltképp az információk vagy tartalmak idézése esetén, és még kevésbé ezen információk felhasználásának következményeiért.

SÜTIK (COOKIES)

MIK AZOK A SÜTIK?
A sütik olyan szövegfájlok, amelyek olyan információkat tartalmaznak, amelyeket a géped, vagy a mobilkészüléked megjegyez minden alkalommal, amikor meglátogatsz egy weboldalt egy böngészőn keresztül. Minden következő látogatáskor a böngésző elküldi ezeket a sütiket annak a weboldalnak, amely létrehozta őket vagy egy másik oldalnak. A sütik lehetővé teszik a weboldalak számára, hogy megjegyezzenek néhány információt, mint például a nyelvet, vagy az oldalra való belépés felismerését az első alkalmat követően, így egyszerűen és gyorsan tudsz online böngészni.
Két alapvető süti típus létezik: a munkameneti sütik és az állandó sütik. A munkameneti sütik ideiglenesek, azt a célt szolgálják, hogy javítsák a felhasználói élményt a weboldal használata során, így a számítógép automatikusan törli őket, amikor bezárod a böngészőt, az állandó sütiket ezzel szemben a számítógéped megjegyzi, kivéve, ha törlik őket, vagy elérik a lejárati dátumukat.

A HONLAPUNKON MŰKÖDŐ SÜTIK
A felhasználók látogathatják ezt az oldalt sütik használata nélkül is.
Technikai sütiket használunk, amelyeknek az a célja, hogy a weboldal használata során javítsák az oldal működését és felhasználói élményedet.
Ez az oldal a Google Analytics programot használja, hogy információkat gyűjtsön a felhasználok oldallátogatási szokásairól. A Google Analytics statisztikai vagy másfajta információkat generál a sütiken keresztül, amelyeket a felhasználók gépei megjegyeznek. A weboldalunkra vonatkozó generált adatokat a cégünk arra használja, hogy elemzéseket készítsen az oldal használatáról, hogy javítson a felhasználhatóságán, a funkcionalitásán, a felületeken és a kommunikáción.

A Google adatvédelmi irányelvei elérhetőek az alábbi címen: http://www.google.com/privacypolicy.html
Részleteit tekintve a weboldal használatára vonatkozó sütik által generált adatokat az Egyesült Államok Google szerverei kezelik. A Google akár át is adhatja ezeket az információkat harmadik személyeknek, ha ezt a törvény előírja, vagy ha ezek a harmadik személyek kezelik az információkat a Google megbízásából.
A Google nem fogja az IP címedet semmilyen más Google által birtokolt adattal társítani.

Ha nem szeretnéd, hogy a Google Analytics bármilyen módon felhasználja a gyűjtött adatokat, a következőket teheted:
Használd az anonim böngészést (Do Not Track) a böngésződben. Ahhoz, hogy megtudd, hogyan aktiváld ezt az opciót az alábbi böngészőkben: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. a következőt kell tenned:
Kapcsold ki a Google Analytics sütiket a különböző böngészők specifikus beállítási opcióin keresztül, vagy töltsd le a segédprogramot.

0
Connecting
Please wait...
Invia una richiesta

Spiacenti, non sono online in questo momento. Lasciate un messaggio.

* Il tuo nome
* Email
* Telefono
* Descrivi il tuo problema di umidità...
Chatta con noi online!

Trova la soluzione definitiva contro l'umidità di risalita. Trova la soluzione inserendo il tuo nome e la tua mail.

* Il tuo Nome
* Email
* Descrivi il tuo problema di umidità...
Telefono
Siamo online!
Feedback

Aiutaci ad esserti d'aiuto! Sentiti libero di lasciare un tuo parere sul nostro sistema di chat.

Come valuteresti il nostro sistema?