Kunde: Kælder i privat bolig

By: Milano

Beskrivelse af graden af tilfredshed: Tilfreds

Hvorfor føler du tilfreds?

Har du bemærket ændringer efter installationen af enheden Biodry? Generelt er saltaflejringer øvet og kælderen er generel tørt, selvom der til tider føles en større fugtighed.

Har lugten af mug og luften i lokalerne ændret sig? Ja, selvom jeg nogle gange har på fornemmelsen, at der er mere fugtigt.

 

CONTATTACI PER UN PREVENTIVO GRATUITO