Hvorfor bliver vand absorberet af væggene?

Vandmolekylerne har en fysisk egenskab, vedhæftningen kraft, som binder dem sammen og tillader dem at knytte sig til andre materialer, inklusiv byggematerialer: Næsten alle materialer, undtagen olieagtige stoffer, absorberer vand. På grund af den elektriske støj, som er til stede i jorden, bliver molekylerne elektrisk ladede og kapillær opstigning af fugt forstærkes hundredvis af gange. Biodry-systemet fjerner problemerne, der forårsager ubalancen i ​​vandmolekylerne og kapillær opstigende fugt. En fysisk lov forklarer dette ved at to lige store og modsatte bølger kolliderer med hinanden og bliver derved ophævet. Biodry-enheden indfanger de forstyrrende bølger, der allerede er til stede i huset, og fjerner årsagen til den opstigende fugt. Inden for et par måneder vil vægge normalt være helt tørre. Dette bekræftes ved en række kontroller og målinger udført i henhold til UNI efter installation af enheden.

Har du opstigende fugt i din væg?

Læs om, hvordan man kan løse problemet med opstigende fugt.

Lack of waterproofing

Mangel på tilstrækkelig isolering i kælderen tillader vandet at stige op inde i væggene op til to meters højde. Den kraft i vandmolekylerne, som binder dem sammen, tillader dem at hæfte sig på andre materialer og starte det kapillære opstigende fugtproblem. Fugt bør kun være til stede højest i den første cm i bunden af væggen. Grunden til dette er, at vandmolekylet er elektrisk ubalanceret og bliver tiltrukket af andre materialer.

Elektrisk ubalance i væggene

Der er mange årsager til, at der kan skabes en elektrisk ubalance i vandmolekylet. Vagabonderende strømme, magnetiske felter, radiobølger, nedgravede elmaster, elektrostatiske udladninger eller spredning i den indendørs strømforsyning. Men den hyppigste grund til kapillær opstigning af fugt er strømmen af de vandførende lag, der skaber en elektrostatisk strøm under huset og spredning i jorden på grund af en spændingsforskel mellem væggen og jorden.

Elektrisk potentiale

Mellem gulvet og den højeste våde del af væggen er der en spændingsforskel, der kan måles med elektriske instrumenter. Opdrivende kraft bærer vandmolekyler højere.

Hvordan virker Biodry?

Biodry-teknologien er enkel og opdelt i fire faser.

Step 1

Årsagen til den kapillære opstigning af fugt er en elektrisk forstyrrelse i jorden under huset, som forøger opstigningen af fugt i vægge.

Step 2

Biodry-enheden, når den er installeret, indfanger det naturlige elektriske signal og går i frekvens (fysisk fænomen kaldet resonans).

Step 3

Biodry ”oversætter” det elektriske signal (fysisk fænomen kaldet fase). De to kræfter har samme intensitet, men er modsatte og udligner derfor hinanden. Årsagen til opstigende fugt forsvinder dermed.

Step 4

Når opstigningen af fugt stopper, falder vandet der stadig er til stede i væggen ved hjælp af tyngdekraften og tørrer permanent op. Når denne proces er afsluttet, kan man gendanne pudset på væggen.

Biodry er certificeret.

Biodry enheden er blevet certificeret af flere eksterne prestigefyldte institutioner. CE-certificering blev udført af et specialiseret organ og attesterer, at Biodry er i overensstemmelse med direktivet 2006/42 / EF.

TÜV certifikatet er lige så vigtig for materiel sikkerhed, udstyr og elektronisk udstyr. Biodry opfylder sikkerhedskravene vedrørende eksponering for elektromagnetiske felter, som fastlægges af standard EN62233; ICNIRP, 1999/519 / EF, IEC 211-6

Send en forespørgelse


    Sei un robot? =