Hvad er opstigende grundfugt?

Grundfugt kan vandre vha. kapillært sug. Opstigende grundfugt er et problem, som forekommer i murværk der er i kontakt med jorden såfremt de ikke er tilstrækkeligt isolerede. 

Det er et kendt problem og i over 100 år har man på forskellig vis forsøgt at sikre murværk mod opstigende grundfugt ned dampspærre. Skønt der er en effekt, holder den form for beskyttelse evigt. Det ses ved at 1/3 af alle bygninger i Danmark er angrebet. 

De synlige tegn på tilstedeværelsen af opstigende grundfugt er afskalning af maling og puds. Ofte kan man også observere hvide saltkrystaller eller hvide skjolder på murværket. Ligeledes afslører lugt af mug eller råd samt fornemmelsen af høj luftfugtighed. at muren er fugtig. 

Hver væg absorberer fugt på forskellig måde, alt efter den type af materiale, der er brugt i murværket. Det kapillære sug er derfor forskellig for hvert byggemateriale. 

Biodry standser vandets opdrift!

Monteres Biodry teknologi enheden i lokalet vil man efter kort tid, inden 6 måneder, opleve en forbedring og inden 3 år vil muren være tørret færdig. Løsningen er permanent og uden anlægsarbejde. Intelligent teknologi!

Humedad-Ascendente

Grundfugt kan føre til katastrofer?

Der er flere naturfænomener på spil. Dels er der kapillært sug og dels sker der en udvikling af statisk elektricitet når vand vandrer i forhold til et magnetfelt. Vandet bliver positivt ladet og muren er negativt ladet, derfor kan vandet blive ved at vandre indtil der sker en spontan fordampning.

Det er derfor man nogen gange kan observere en stribe af afskalning op til et ensartet niveau hele muren rundt, eller et hvidt bånd af saltkrystaller. Puds, kridt eller maling fortsætter med at afskalle efter hver renovering. Disse tegn er meget karakteristiske og forbundet med stigende grundfugt. 

Og det bliver værre endnu. Fordampningen fra grundfugt giver anledning til forhøjet luftfugtighed, der kondenserer i kuldebroer, bag skabe, døre og under vinduer mm.  Denne konstante fordampning kan give nogle store problemer. Øget fugt i luften medfører f.eks. mug i tøj, tæpper og møbler og skimmelsvamp på vægge. Råd i spær og bærende konstruktioner forekommer også.

Ved meget fugt i mure og vægge mister boligen sin isoleringsevne og begrebet koldt og klamt vil være det man betegner boligen. Foruden en væsentlig lavere pris vurdering er en sådan bolig er ikke sund. Der findes 1000 vis af skimmelsvamp typer og mange er særdeles giftige. Skimmelsvamp toksiner er evidensbaseret kilde til en lang række autoimmunsygdomme og åndedrætsbesvær. 

Biodry forhindrer det og beskytter boligen, din boliginvestering og dit eget helbred.

Vand kan løbe opad!

En forstærkende årsag til at vand kan løbe længere end kapillært sug giver anledning til, er at vandmolekylet er et elektrisk svagt positivt ladet molekyle. Vand er en lille smule ustabilt som molekyle. Den egenskab er blandt andet med til at skabe tordenvejr. Så samlet set er der store kræfter på spil.

Hvis man laver en fugtmåling i en væg med opstigende kapillær grundfugt, kan man konstatere at muren er opladet som et batteri. Ladningen kan være op til 400/600 mV. Størst i den nederste del af muren. Det er et fænomen mange fagfolk desværre ignorerer, men er kernen i Biodry’s teknologi. Fænomenet betyder at væggen kan løfte mange tons vand op i muren. 

Årsagen til at muren virker som et batteri er faktorer, som er til stede naturligt i jorden, eller mindre hyppigt af elektromagnetiske bølger, der udsendes af eksterne strømkilder.

Omstrejfende strøm, jordens magnetiske afvigelser og grundvandsmagasiner er de naturlige faktorer. De eksterne strømkilder betegnes samlet set som elektrosmog fra radiobølger, højspændingsmaster, de underjordiske el-ledninger, herunder også dispersioner i boligens el installationer og forskellige elektrostatiske tilstande.

Da vand der er positivt ladet vandrer opad tiltrukket af muren og indtil ladningen er så lille at vandet vandrer langsommere og fordamper. 

Send os en forespørgel og beskriv fugtproblemet