Hvad er opstigende grundfugt?

Grundfugt kaldes ogsaa kapillarsug. Det opstår i kombination med at mursten er porøse og danner smalle huller som vandet kan trænge op i. Er hullet smalt nok vil overfladespændingen i vandet bevirke at vandet hæver sig i åbningen. Det er hydrogenbindingerne i vandet der bevirker at vand klistrer sig til murværket. Problemet opstår når muren er i kontakt med jorden og der ikke er et kapillarbrydende lag imellem jord og mur. 

Det er et kendt problem og i over 100 år har man på forskellig vis forsøgt at sikre murværk mod opstigende grundfugt. Huse bygget før 1970 er i særlig risiko fordi tidligere byggerier anvendte grundfugtsikringer der ikke var holdbare. Det betyder at 56% af den danske bygningsmasse er i risikozonen og det anslås at 60% af dem har synlige angreb af grundfugt. 

Biodry standser vandets opdrift!

Grundfugt kan stige indtil den spontane fordampning er så høj at den ikke kan komme længere. Hvis man monterer Biodry enheden i lokalet vil forstyrrer man vandmolekylerne så de slipper muren og synker tilbage mod jorden. Efter kort tid, inden for 6 måneder, vil man opleve en forbedring og efter 2-3 år vil være helt tørt tørret færdig. Løsningen er permanent og uden anlægsarbejde. Intelligente teknologer!


Humedad-Ascendente

[/med]Grundfugt i kældre

Kældre har flere fugtkilder og grundfugt er en af ​​dem. Det man skal være opmærksom på, at den omkringliggende jord også har en fugtighed, der trænger ind i muren under tryk. Ligeledes er flere installationer gravet ned i nærheden af ​​huset, f.eks. vandrør og kloakker. De kan være defekte og derfor have indvirkning på det totale fugtproblem. Ved kraftige regnskyl har haver ligeledes præferencestrømme i undergrunden som regnvandet følger og som kan medføre grundvandsstigninger i korte perioder.

Det er derfor særlig svært under terræn, at differere hvor fugten kommer fra, men installere man Biodry enheden og bremser grundfugten træder billedet tydeligere frem. De øvrige fugtkilder kan derfor identificeres og behandles lokalt. Ofte støder Biodry teknikeren på et vandrør der siver, knækket afløb, en kloak der er revnet eller et nedløbsrør hvor vandet løber ved siden af ​​brønden. 

Ca. 30-40% af kælderfugten skyldes grundfugt, resten er infiltrationer af forskellig art og menneskelig adfærd, f.eks. kondens fra tøjtørring eller varigt ophold i kælderen, ungdomsværelse eller TV stue. Derfor kan Biodry være et skridt i den rigtige retning, hvor resten af ​​problemet kan klares ved f.eks. lokal indsats, almindelig ventilation eller opvarmning. 

[/med]

[/række]


Vand kan løbe opad!

En forstærkende årsag til at vand kan løbe løngere end kapillært suger anledning til, er at vandmolekylet er et elektrisk svagt positivt ladet molekyle. Vand er en lille smule ustabilt som molekyle. Den egenskab er blandt andet med til at skabe tordenvejr. Så samlet set er der store kræfter på spil.

Hvis man laver en fugtmåling i en væg med opstigende kapillær grundfugt, kan man konstatere, at muren er opladet som et batteri. Ladningen kan være op til 200 mV. Størst i den nederste del af muren. Det er et fænomen mange fagfolk desværre ignorerer, men er kernen i Biodry’s teknologi.

[/med][række]

Send os en forespørgsel og beskriv fugtproblemet


    [/med]

    [/række]

    [/afsnit]